Collectie 908 - Biblioteca Antiquària

La Col·lecció Antiquària....

Identificatie

referentie code

ES CAT AMHL 908

Titel

Biblioteca Antiquària

Datum(s)

Beschrijvingsniveau

Collectie

Omvang en medium

Context

Geschiedenis van het archief

Quan l’any 1969 la Casa España va esdevenir la seu del Museu d’Història de l’Hospitalet,
l’últim propietari i hereu va fer donació del seu fons bibliogràfic patrimonial integrat per
documentació familiar i d’antics propietaris, com les famílies Llunell i Molinés.
Ciutadans anònims, personalitats, veïns i veïnes de la ciutat han fet aportacions de llibres
antics, alguns quan existia la biblioteca municipal als baixos de l’edifici consistorial altres
al Museu d’Història i posteriorment a l’Arxiu Històric de l’Hospitalet. Aquest ha estat
l’itinerari institucional dels documents que componen el fons bibliogràfic patrimonial
publicat abans de l’any 1900.

Directe bron van verwerving of overbrenging

Transferència interna de novembre de 2004, realitzada per l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet – Arxiu
Històric (c/ Xipreret) a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet – Biblioteca (c/ Cobalt 57). Alguns documents
restaven al Museu d’Història, provinents de donacions particulars, sense constituir cap fons privat.

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Monografies impreses per procedència:
Nom fons o procedència Llibres publicats abans de 1900
España Muntadas 130
Francesc Batallé i Aragonés 4
Jaume Ventura i Tort 4
Miquel Romeu Mumany 4
Grup Excursionista Saltadiç 2
Museu d’Història de l’Hospitalet 13
Monografies impreses per data de publicació:
· Segle XVI (1501-1600): 1
· Segle XVII (1601-1700): 8
· Segle XVIII (1701-1800): 31
· Segle XIX (1801-1900): 111
· Sense Data: 6

Waardering, vernietiging en slectie

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

Voorwaarden voor reproductie

Taal van het materiaal

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Han estat objecte d’intervenció restauradora 9 unitats físiques,
resten per intervenir 243 unitats.

Estat de conservació del total de la col—lecció (inclou monografies publicades
abans de 1900), segons informe d’Arnó i Clavell Restauradors (febrer, 2005).
“En cada fitxa individual també s’ha fet una descripció de les patologies que presenta cada
llibre, així com una proposta d’intervenció. Degut al volum de la col—lecció s’ha intentat
plantejar una intervenció bàsica dels llibres, per garantir l’estabilitat del fons. D’aquesta
manera s’ha intentat evitar processos més costosos en els casos possibles.
La majoria del fons presenta problemes d’acidesa en el suport, la mesura a aplicar seria
una desacidificació, aquesta suposaria un tractament en humit que resultaria molt costós.
Tot i així en els volums més valuosos i amb importants problemes d’acidesa sí hem
recomanat aquest tractament.
Molts documents presenten també fongs, en aquests casos recomanem una intervenció
d’urgència.
El problema més freqüent té a veure amb el desgast de les enquadernacions. Per una banda
un gran volum de documents tenen enquadernacions fetes de paper, aquestes mostren
moltes alteracions tant en les tapes com en els blocs que no estan ben protegits. En molts
casos el problema ha acabat derivant en un desgast del cosit del llibre, així com pèrdues de
suport i fins i tot de fulls. En aquests casos hem recomanat un recosit i una sobreenquadernació
en tapa solta per protegir-los.
Per altra banda la majoria dels llibres també presenten les enquadernacions desgastades i
proposem una consolidació general per garantitzar la seva estabilitat. En alguns casos
puntuals on l’enquadernació no es pot recuperar, i no es tracta d’una enquadernació
valuosa, hem plantejat realitzar-ne una de nova, en el mateix estil que l’original.
En casos molt puntuals s’ha aconsellat una restauració completa, degut a la necessitat i al
valor del document. Tot i així en altres casos hem donat propostes alternatives que caldria
convenir coneixent les necessitats de l’arxiu”.

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Related descriptions

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Trefwoorden

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Beschrijvingsbeheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Concept

Niveau van detaillering

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Related subjects

Related people and organizations

Related places