Collection 908 - Biblioteca Antiquària

La Col·lecció Antiquària....

Zone d'identification

Code de référence

ES CAT AMHL 908

Intitulé

Biblioteca Antiquària

Date(s)

Niveau de description

Collection

Importance matérielle et support

Zone du contexte

Institution de conservation

Histoire archivistique

Quan l’any 1969 la Casa España va esdevenir la seu del Museu d’Història de l’Hospitalet,
l’últim propietari i hereu va fer donació del seu fons bibliogràfic patrimonial integrat per
documentació familiar i d’antics propietaris, com les famílies Llunell i Molinés.
Ciutadans anònims, personalitats, veïns i veïnes de la ciutat han fet aportacions de llibres
antics, alguns quan existia la biblioteca municipal als baixos de l’edifici consistorial altres
al Museu d’Història i posteriorment a l’Arxiu Històric de l’Hospitalet. Aquest ha estat
l’itinerari institucional dels documents que componen el fons bibliogràfic patrimonial
publicat abans de l’any 1900.

Modalités d'entrée

Transferència interna de novembre de 2004, realitzada per l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet – Arxiu
Històric (c/ Xipreret) a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet – Biblioteca (c/ Cobalt 57). Alguns documents
restaven al Museu d’Història, provinents de donacions particulars, sense constituir cap fons privat.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Monografies impreses per procedència:
Nom fons o procedència Llibres publicats abans de 1900
España Muntadas 130
Francesc Batallé i Aragonés 4
Jaume Ventura i Tort 4
Miquel Romeu Mumany 4
Grup Excursionista Saltadiç 2
Museu d’Història de l’Hospitalet 13
Monografies impreses per data de publicació:
· Segle XVI (1501-1600): 1
· Segle XVII (1601-1700): 8
· Segle XVIII (1701-1800): 31
· Segle XIX (1801-1900): 111
· Sense Data: 6

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Han estat objecte d’intervenció restauradora 9 unitats físiques,
resten per intervenir 243 unitats.

Estat de conservació del total de la col—lecció (inclou monografies publicades
abans de 1900), segons informe d’Arnó i Clavell Restauradors (febrer, 2005).
“En cada fitxa individual també s’ha fet una descripció de les patologies que presenta cada
llibre, així com una proposta d’intervenció. Degut al volum de la col—lecció s’ha intentat
plantejar una intervenció bàsica dels llibres, per garantir l’estabilitat del fons. D’aquesta
manera s’ha intentat evitar processos més costosos en els casos possibles.
La majoria del fons presenta problemes d’acidesa en el suport, la mesura a aplicar seria
una desacidificació, aquesta suposaria un tractament en humit que resultaria molt costós.
Tot i així en els volums més valuosos i amb importants problemes d’acidesa sí hem
recomanat aquest tractament.
Molts documents presenten també fongs, en aquests casos recomanem una intervenció
d’urgència.
El problema més freqüent té a veure amb el desgast de les enquadernacions. Per una banda
un gran volum de documents tenen enquadernacions fetes de paper, aquestes mostren
moltes alteracions tant en les tapes com en els blocs que no estan ben protegits. En molts
casos el problema ha acabat derivant en un desgast del cosit del llibre, així com pèrdues de
suport i fins i tot de fulls. En aquests casos hem recomanat un recosit i una sobreenquadernació
en tapa solta per protegir-los.
Per altra banda la majoria dels llibres també presenten les enquadernacions desgastades i
proposem una consolidació general per garantitzar la seva estabilitat. En alguns casos
puntuals on l’enquadernació no es pot recuperar, i no es tracta d’una enquadernació
valuosa, hem plantejat realitzar-ne una de nova, en el mateix estil que l’original.
En casos molt puntuals s’ha aconsellat una restauració completa, degut a la necessitat i al
valor del document. Tot i així en altres casos hem donat propostes alternatives que caldria
convenir coneixent les necessitats de l’arxiu”.

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation