Pièce c10_07 - Registre de pagament

Zone d'identification

Code de référence

ES CAT AMHL 909-c10_07

Intitulé

Registre de pagament

Date(s)

  • 1707-1839 (Production)

Niveau de description

Pièce

Importance matérielle et support

Zone du contexte

Institution de conservation

Histoire archivistique

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1707-1839, L’Hospitalet
Censales, su pago desde los años de 1713 á 1838 / Libri de recivos de los censos y censales que paga el Pueblo del Hospitalet
Conté:
1. Índex de la Rubrica dels partits que paga la Universitat y lloch de Hospitalet. (f. i)
2. Índex de la Rubrica de las pencions que paga la Unibercitat del Hospitalet. (f. ii)
3. Registre dels pagaments dels cens i censals, 1707-1839. (f. 1-169)
4. Carta de Francisco de Treviño al batlle i regidors de L’Hospitalet per la qual comunica que s’inverteixin els 816 rals d’ardit i 9 diners sobrants dels propis en capitals de censals i endarreriments segons les resolucions del Consell. 1774, gener, 29, Barcelona. (f. iii-iv, entre f. 13-14)
5. Carta de Francisco de Treviño al batlle i regidors de L’Hospitalet per la qual comunica que s’inverteixin els 2.070 rals d’ardit i 13 diners sobrants dels propis en capitals de censals i endarreriments segons les resolucions del Consell. 1773, gener, 22, Barcelona. (f. v-vi, entre f. 13-14)
6. Carta de Francisco de Novell, Rafael de Llinás i Ignacio Claramunt per la qual comuniquen als regidors de L’Hospitalet l’ordre d’embargament de la pensió dels hereus de Rafael Vilar mercader fins que es paguin els deutes del Cadastre i drets de l’agutzil. 1784, març, 27, Barcelona. (f. viii, entre f. 45-46 i 61-62)
7. Joseph Carcereny, procurador de la Comunitat de la Parròquia de Santa Maria del Mar, comunica que ha rebut de Joseph de Ita, majordom de propis de Santa Eulàlia de Provençana, el pagament de 36 lliures per les pensions de 1824 i 1825 d’un censal. 1838, febrer, 28, Santa Eulàlia de Provençana. (f. vii, entre f. 57-58)
8. Miquel Llobet i Femades comunica que ha rebut de Francisco Pujós, pagès de L’Hospitalet i regidor, el pagament de 40 lliures per la pensió d’un cens. 1783, desembre, 21, Barcelona. (f. ix, entre f. 129-130)
9. Juan Felipe de Castaños comunica a l’Ajuntament i Junta de l’Hospitalet el requeriment de satisfer les pensions i procedir al pagament dels deutes del censal a Teresa de Saleta y Butiña. 1772, novembre, 3, Barcelona. (f. x-xi, entre f. 151-152)
Signat (signatures autògrafes).
169 fulls, foliació pròpia, + i-xi. Fulls 6-7, 9-17, 23, 30-35, 59, 63-74, 79-80, 96-99, 110-114, 121-126, 132-151, 160-161r, 167-169, vi, xi en blanc. Conté 3 punts de llibre als fulls 58, 77, 121. 320 x 220. Manuscrit i imprès (f. viii, x). Català i els fulls iii, v, viii, 75, 91-95, x en castellà. Coberta de pergamí. Llibre de registre de pagament dels censos i censals. Conservació regular. Restaurat el 2008.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Métadonnées de l'objet numérique

Type de support

Texte

Type MIME

application/pdf

Taille du fichier

274.3 KiB

Déposé

9 février 2018 05:45

Zone des droits sur l'objet numérique (URI externe)

Zone des droits sur l'objet numérique (Référence)

Zone des droits sur l'objet numérique (Imagette)

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation