Fons comercial o d'empresa 608 - Benito Samitier - Samitier S.A. - Instal Mivat S.A.

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 608

Títol

Benito Samitier - Samitier S.A. - Instal Mivat S.A.

Data(es)

  • 1966 - 2012 (Creation)

Nivell de descripció

Fons comercial o d'empresa

Volum i suport

47 capses d'arxiu, 285 carpetes en suport paper, 492 fotgrafies B/N i color, 50 negatius, 9 diapositives, 14 projectes en paper vegetal, 1 quadern, 1 llibre, 1 rotllo etiquetes, 15 disquets 3'5, 1disquet 8 , 14 disquets 5'5, 3 CD´s

Àrea de context

Nom del productor

Benito Samitier - Samitier S.A. - Instal Mivat S.A. (1966-2012)

Història del productor

Empresa familiar de serveis elèctrics que ha canviat de nom tres vegades: Benito Samitier (1966-1982); Samitier S.A. (1982-2002); Instal Mivat S.A. (2002-2012). Ubicada al carrer Leonardo da Vinci 14 bis, del barri de Sant Josep, va ampliar els seus locals amb la utilització d'un altre espai al mateix carrer.
Entre molts d'altres, van ser proveïdor de serveis, instal·lacions i automatitzacions a les empreses del grup Industrias de Ópticas S.A. (INDO) al barri de Santa Eulàlia, entre finals de la dècada dels seixanta fins a l'any 2007 en que INDO va tancar la fàbrica.

Història arxivística

Empresa que ha canviat de nom al llarg dels anys: Benito Samitier (1966-1982); Samitier S.A. (1982-2002); Instal Mivat S.A. (2002-2012).

Dades sobre l'ingrés

Data d'ingrés: 22/03/2017. Donació de Manel Vázquez Montreal, administrador únic de l'empresa que ha plegat.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

El fons d’empresa de Benito Samitier, SAMITIER, S.A i Instalmivat està format per 47 capses .

Abarca les dates des de 1967 amb la seva creació per Benito Samitier a l’any 1967, pasant per la formació d’una societat anònima anomenada SAMITIER, S. A fins arribar a l’última època any 2003 amb el nom d’INSTAL MIVAT, S.A.

S’ha organitzat el fons en 15 sèries documentals

Sèrie-01 Documentació relacionada amb els orígens de l'empresa
Sèrie-02 Documentació relacionada amb la comptabilitat i facturació.
El tipus de documents principals són: informes financers i fiscals. llibres de balanç, llibre diari. Documentació relacionada amb bancs: comptes corrents, avals i préstecs, Documentació relacionada amb comptes immobilitzats, així com rebuts corresponents. Documentació relacionada amb despeses generals: com fulls de salari, rebuts de despeses de desplaçament i rebuts de control caixa. Documentació relacionada amb la facturació de l'empresa. Documentació relacionada amb factures rebudes. Documentació amb factures de proveïdors. Documentació de factures emeses i rebudes. Documentació de factures pendent de pagament i factures pagades amb albarans..
Série-03 Documentació relacionada amb la Seguretat Social
El tipus de documents són alta de la inscripció a l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la empresa SAMITIER S.A. Llibres de matrícula de personal per la Seguretat Social . Documents TC1, TC2 de la Seguretat Social. Fitxes alta i baixa de l'Institut Nacional Previsió Seguretat Social. Documentació relacionada amb l'afiliació a mútues de treball pels treballadors. Documentació relacionada amb l afiliació i baixa Mútues Accidents de treball. Documentació. relacionada amb contractes treballadors a E.T. Documentació relacionada amb la correspondència diversa AEAT - Seg. Social – Jutjats.

Sèrie-04 Documentació relacionada amb l'Agència Tributària.
El tipus de documents és: impost de l'IRPF i de l'IVA. documentació relacionada amb la declaració anual d'operacions amb terceres persones. Client-proveïdor. Model 347. Declaració de pagaments IRPF. Model 110-190, 115-180. Documentació relacionada amb l'impost de societats.
Documentació de la Cambra Oficial de Comerç Industria i Navegació en relació als rebuts de pagament de les quantitats citades de l'aplicació dels percentatges assenyalats anualment per la llei de pressuposts de l'Estat, aplicat a la quota satisfeta per l'empresa en concepte d'Impost de societats de cada exercici. Documentació per llicència fiscal d'activitats industrials. Documentació d'embargament per part de l'Agència Tributària pel deutes pendents de pagament.

Sèrie-05 Documentació relacionada amb el Registre Mercantil
El tipus de documents són de nomenament d'auditor. Dipòsit de comptes anuals. Comunicació de nom de domini o direcció Internet.

Sèrie- 06 Documentació relacionada amb contractes de treball

El tipus de documents són convenis de col·laboració dels alumnes que van realitzar pràctiques a l'empresa signats per la Unitat Territorial de Barcelona del Servei d'Ocupació de Catalunya. Documentació relacionada amb baixes dels treballadors.

Sèrie -07 Documentació relacionada amb expedients de regulació d'ocupació. ERO
inclou documentació relacionada amb dos etapes:
El tipus de document son tot el procés administratiu per la suspensió temporal de treball de mutu acord. Tot el procés administratiu laboral relacionat amb el contracte d'expedient de regulació d'ocupació. ERO: documentació relacionada amb les nòmines dels treballadors en aquesta etapa i els pagaments a la Seguretat Social. Inclou documentació de tipus concursal relacionat amb aquest procés.

Sèrie-08 Documentació relacionada amb el Departament de Treball

El tipus de document són: llibres de visites d'inspecció de treball. Documents de les eleccions sindicals realitzades per part dels treballadors a l'empresa.

Sèrie-09 Documentació relacionada amb la inscripció en el registre Industrial de la Generalitat de Catalunya com empresa instal·ladora
El tipus de documents són inscripció de certificats als diversos registres de la Generalitat com empresa instal·ladora. REIC, DQEL, RECI, REIMITE, REIP, GAS (EG-IV).
Inclou 1 carpeta amb documentació relacionada amb el registre d'instal·lador de telecomunicacions a Catalunya. Any 2008-2009.
Inclou 1 carpeta amb documentació relacionada amb la Junta de Sanejament i Agència Catalana de l'Aigua pel cànon de l'aigua. Any 1987-2008
Inclou1 carpeta amb documentació relacionada amb el canvi de nom al Registre d'Establiments Industrials de Catalunya REIC de SAMITIER S.A a INSTAL MIVAT S.A.. Any 2003.

Sèrie-10 Documentació relacionada amb Riscos laborals empresa

Inclou 4 carpetes amb la documentació generada per la implantació del sistema de prevenció de Riscos Laborals i de vigilància de la salut. Sistema, registres acreditatius, Memòria anual de de les activitats. Certificats de la realització de cursos per parts dels treballadors per la millora del seu treball.

Sèrie-11 Documentació relacionada amb assegurances empresa

El tipus de document són: pólisses i assegurances de l'empresa. Assegurança de responsabilitat civil. Assegurança de Montepio Metal·lurgic de Previsió Social.
Inclou documentació relacionada amb l'assegurança locals de treball INSTAL MIVAT S.A. Anys 2004-2011

Sèrie-12 Documentació relacionada amb vehicles empresa

Tipus de documents són:: contractes de renting i leasing.

Sèrie 13 Documentació relacionada amb la política de control de qualitat ISO 9001-2000

El tipus de document és: procediment d'instruccions de treball ISO 9001-2000.

Sèrie 14- Documentació relacionada amb la publicitat de la empresa

Inclou tota la documentació relacionada amb material d'oficina i publicitari de l'empresa.

Sèrie- 15 Documentació relacionada amb treballs realitzats per l'empresa a diferents clients

Inclou tots els projectes realitzats per l'empresa als seus clients. Abarca des de l'etapa de BENITO SAMITIER, SAMITIER. S.A fins a INSTALMIVAT, S.A

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Pendent d'avaluar

Increments

No se n'esperen. Ingressa tot el fons.

Sistema d'organització

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Inventari analític de capses en PDF i en EXEL i relació en WORD de l'arxiu digital.

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Descripció realitzada segons els preceptes de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Estat de descripció

Esborrany

Nivell de detall

Parcial

Llengua(ües)

  • català
  • espanyol

Escriptura(es)

Fonts

Metadades de l'objecte digital

Nom del fitxer

Inventari_Empreses.pdf

Tipus de suport

Text

tipus Mime

application/pdf

Mida del fitxer

252.5 KiB

Pujat

25 de novembre de 2019 8:46

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Master)

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Reference)

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Thumbnail)

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats