Informes

Expedient de concessió de llicència per canviar l'emplaçament d'una barraca de venta per la construcció de la qual ja es va demanar permís a l'Ajuntament

There are no relevant reports for this item