S'estan mostrant 7 resultats Objecte digital

Expedient de reclamació dels honoraris de l'arquitecte municipal Joan Soler i Mestres

ES CAT AMHL 101-W-W400-1861_01

El general Domingo Batet

ES CAT AMHL 101-W-W200-*W220-1931_045-19310102

Josep Suñol i Garriga

ES CAT AMHL 101-W-W200-*W220-1931_045-19311217

Recull de telegrames i telefonemes

ES CAT AMHL 101-V-V100-1932_004

Recull de notificacions de l'alcalde a particulars i administracions

ES CAT AMHL 101-V-V100-1933_044

Recull de notificacions d'Ajuntaments

ES CAT AMHL 101-V-V100-1934_006

Petició del consulat italià de Barcelona demanant la partida de naixement del súbdit italià Vicente Maberto

ES CAT AMHL 101-U-*U100-1934_048