S'estan mostrant 282 resultats Objecte digital

Relacions de comptes

ES CAT AMHL 909-c_11_13_04

Relacions de comptes

ES CAT AMHL 909-c_11_14

Registres de requisitòries

ES CAT AMHL 909-c_11_15

Registres de requisitòries

ES CAT AMHL 909-c_11_16

Nota dels estris adquirits per la Societat

ES CAT AMHL 902-099-s/d

Biografia de Josep Bordonau i Balaguer 1

Índex cronològic

Llinatges patrimonials

Inventari

La Col·lecció Antiquària. Informe

Inventari per genealogies

Simeó Jofre, mercader de la ciutat de Barcelona i la seva muller, Andreua, venen a Pere del Soto, àlies, del Serdà, dues peces de terra amb vinya plantada, situades a la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, al lloc de “Collblanc” pel preu de 52 lliures barceloneses i 10 sous

Resultats 271 a 282 de 282