S'estan mostrant 202 resultats Objecte digital

Carta de Maria G. De Aubach a l'alcade relativa a la confiscació d'equipament de llit

ES CAT AMHL 101-V-V100-1939_006-001

Carta de Ramón Segarra a l'alcalde de L'Hospitalet

ES CAT AMHL 101-U-*U400-U440-1933_012-001

Comunicat de resposta sobre la desaparició del sergent Enrique Ubasos durant la Guerra del Marroc

101-K-K100-1921_08-001

Comunicació de Paulino Lavagna a l'ajuntament

ES CAT AMHL 101-U-*U400-U440-1933_046-001

Duplicat del certificat del secretari municipal sobre el setmanari infantil Nuevo Tom Mix

ES CAT AMHL 101-V-V100-1934_036-001

Petició per registrar una casa particular per tràfic il·legal de vi

101-Q-Q100-1908_15-001

Amics de l'Òpera-Joventuts Musicals de l'Hospitalet

ES CAT AMHL 902-003

Plànols dels terrenys que ALCIDA SA, BRISEIDA SA I AMALTEA SA cedeixen a l'Ajuntament de L'Hospitalet

ES CAT AMHL 101-C-C100-*C110-00493/1970/03

Correspondència entre la Jefatura Local de la Falange i l'alcalde de L'Hospitalet sobre el canvi de nom dels carrers

ES CAT AMHL 101-C-C300-*C310-1939_004-01

Homenatge de Foment del Treball a Severiano Martínez Anido, governador civil de Barcelona

ES CAT AMHL 101-U-*U100-1921_37-01

Document de la parròquia Casa de Reconciliació: “Can Serra, una iglesia popular”

862-3-3-1-072916-05-01

Plànol del terreny propietat de Immobiliària "Can Serra" S.A. amb indicació de la superfície destinada a vial i la de cessió gratuïta a l'Ajuntament per a edifici públic

ES CAT AMHL 101-C-C100-*C110-00493/1970/02-01

Cartell de la festa de fi d’obres de la Casa de Reconciliació de Can Serra

862-3-3-1-072917-07-01

Full informatiu sobre la construcció dels locals de la parròquia a Can Serra

862-3-3-1-072917-06-01

Anàlisi sobre la integració d’un grup de no-violència a Can Serra

862-3-3-1-072916-08-01

Servei militar, segrest legal. Divendres 15 de març fem la primera mani anti-mili. …Que vindràs? A les 8 a la Plaça de la Universitat. Nosaltres t'hi esperem!

862-3-5-1-072829-16-01

Plànol del terreny propietat de Immobiliària "Can Serra S.A." amb indicació de la planta baixa del bloc núm. 3 que es cedeix a l'Ajuntament de l'Hospitalet

ES CAT AMHL 101-C-C100-*C110-00493/1970/02-02

Alforja-Puigcerver

862-3-3-1-072916-08-02

Manifest dels objectors de consciència de Can Serra: un camí cap a la pau

862-3-3-1-072916-05-02

Convovatoria a una reunión entre los que creen en la eficacia de la no-violencia

862-3-5-1-072829-16-02

Cartell de l’acte de col·locació de la primera paret dels locals de la parròquia de Can Serra

862-3-3-1-072917-06-02

Programa de mà de l’estrena dels locals de la parròquia de Can Serra

862-3-3-1-072917-06-03

Carta de José Luis Beunza al Capità General

862-3-5-1-072829-16-03

Simposio "Envejecimiento y sociedad (Siglos XX-XIX)", l'Hospitalet de Llobregat, 16 y 17 de mayo de 1988

862-2-2-072792-06

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Servicios Sociales: Memoria 1979-1983

ES CAT AMHL 862-2-3-072811-02

Experiències de lluites veïnals viscudes per M. Pilar Massana com a treballadora social en diversos municipis

ES CAT AMHL 862-2-3-072811-15

Campanyes d'alfabetització a l'Hospitalet de Llobregat

862-1-3-072815-11

Botey Vallès, Jaume: Josep Seguí Mercadal: capellà compromès amb el món

862-1-5-072820-10

Exposicions i fires organitzats per la Ponència d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

862-3-5-4-072871-09

Comunidad Cristiana de Can Serra

ES CAT AMHL 862-3-3-1-072916-06

Resultats 1 a 30 de 202