Centre Catòlic

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Corporate body

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Centre Catòlic

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Centro Católico

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

Des de 1904

Història de la institució

L’any 1904, dos capellans, amb el suport d’un grup de veïns del Centre, fundaren el “Centro Católico” de l’Hospitalet. El local es situava al carrer Nou de l’església. Sorgí amb l’objecte de contrarestar la influència de l’associacionisme obrer que tant caracteritzà aquelles dècades i oferí, dins el marc del catalanisme conservador, altres alternatives respecte a l’educació dels nens i nenes, les activitats culturals i d’oci. Catecisme, balls tradicionals, cant coral, entre altres, semblen ser els exercicis que s’hi impulsaven. Més endavant adquiriria el caràcter cultural i esportiu que caracteritza avui a l’entitat.
L’any 1926, el Centro Católico va traslladar-se a l’edifici de la Rambla Just Oliveras, en el que hi segueix avui. El nucli d’activitat, per aleshores seguia essent els ballets tradicionals i el cant coral, a més a més, estaven vinculats al parvulari del costat del local, el que avui forma part de l’escola Tecla Sala. Les tasques escèniques començaren amb les típiques representacions dels pastorets. Amb el temps evolucionaren cap a altres formes representatives. Però sense deixar de banda els Pastorets.
Fou al 1928 quan les inquietuds per l’esport començaren a créixer i quan Mossen Josep Maria i Feliu formà l’equip de bàsquet de l’entitat, essent el primer al municipi de l’Hospitalet. Sols feia set anys que aquest esport s’havia introduït a Espanya. Al 1929, l’entitat va federar-se i començaren a disputar-se els primers partits oficials. La tasca del Centre Catòlic fou interrompuda entre 1939 i 1942, quan l’edifici es destinà a església parroquial.
Després d’aquesta data, el centre va reprendre la seva activitat cultural i esportiva, ampliant cada cop més el nombre d’adherits al centre i de participants tant en els equips de bàsquet com en les representacions teatrals.

Llocs

L'Hospitalet de Llobregat, barri Centre (Districte I).
Adreça: Rambla Just Oliveras, 34. L'Hospitalet.

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

En l’actualitat, les activitats de més transcendència són dos: bàsquet i teatre. Pel que fa al bàsquet hi ha equips des de la categoria pre-mini a la categoria sènior. Són més de 200 jugadors i tant hi ha equips masculins com femenins. Per una altra banda, està el teatre. Actualment formen part d’aquesta escola un total de 50-60 nens entre 4 i 17 anys. També hi ha el teatre amateur amb una producció d’unes 3-4 obres cada any. Una de les obres més importants que es representa és la dels Pastorets per les dates nadalenques. Té una participació d’unes 60-70 persones.
Tota aquesta activitat genera un gruix considerable de publicacions. El Tòlic, s’edita des de l’any 1994, però com que no és numerat, es desconeix el nombre d’exemplars publicats. Al principi es publicava cada mes o cada dos, però amb el temps s’ha anat perdent i ara en surten uns dos a l’any. Són uns fulls informatius sobre l’entitat. El seu àmbit de difusió es redueix als socis i té una edició de 400 exemplars. I també es redueix a aquest grup el butlletí informatiu que es publica cada any al juny. Apareix un resum de l’activitat de l’entitat al llarg de l’any, a més de tot un conjunt de fotografies dels equips de bàsquet i els grups de teatre.
Des de fa 16 anys impulsen un certamen poètic, que porta el nom d’Andreu Trias. Aquest acte comporta la publicació de diversos poemes de dita eminència més els dels guanyadors del certamen sota tres categories: infantil, juvenil i sènior. Cada poema guanyador ve acompanyat per un dibuix que el representa, fet per un dibuixant conegut o no tant. El dibuix original es regala als guanyadors. Acostuma a haver-hi una participació entre 100 i 150 persones. S’editen uns 300 exemplars que es reparteixen entre els participants, biblioteques, entitats culturals i per a aquells socis que en tinguin interès.
Altres anys s’havien convocat concursos de fotografia i també s’havien realitzat excursions. Per la difusió dels seus actes es col•loca un full informatiu a la porta del Centre Catòlic. I per les obres de teatre, a més, s’editen pamflets i es fan cartells promocionals.

Atribucions/Fonts legals

Llei 4/2008 de 24 d’abril, del tercer llibre del Codi Civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i els seus estatuts.

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

2013 (elaboració).

Llengua(ües)

  • català

Escriptura(es)

Fonts

Entrevista al sr. Antoni Monros, president del Centre Catòlic, el dia 24/01/2013.

Notes de manteniment

Descripció elaborada per Montse Gisbert.