Bordonau i Balaguer, Josep

Zona de identificação

tipo de entidade

Pessoa

Forma autorizada do nome

Bordonau i Balaguer, Josep

Forma(s) paralela(s) de nome

Forma normalizada do nome de acordo com outras regras

Outra(s) forma(s) do nome

identificadores para entidades coletivas

área de descrição

datas de existência

história

“(...) El Sr. Josep Bordonau i Balaguer, va néixer el dia 19 de febrer de l’any 1919 a Barcelona i va morir el dia 16 de maig de 1988, a l’edat de 69 anys, a l’Hospitalet de Llobregat.
Aproximadament a l’edat de vuit anys es trasllada, amb tota la seva família, des de la veïna Ciutat Comtal a la nostra. La família Bordonau es va instal•lar, segons notícia oral facilitada per alguns dels nostres informants, al carrer Josep Maria de Sagarra, encara que en aquells moments portava per nom el de Porvenir, mot que avui dia designa una altra coneguda artèria de l’Hospitalet.
Pel que fa a la seva vida professional, cal dir que treballà per primera vegada a la fàbrica de Can Guardiola –era una casa especialitzada en la construcció de maquinària per a obres públiques- a la barcelonina barriada d’Hostafranchs. El seu ofici en aquesta empresa era el de mecànic.
Després del seu pas per aquesta casa va dirigir les seves passes professionals cap a la televisió. Va treballar com a fuster per a Televisió Española fins el dia de la seva jubilació. Com a dada curiosa assenyalarem que en aquesta faceta el va caricaturitzar el dibuixant Valentí Julià en la il•lustració que es va fer amb motiu de l’entrevista que li va realitzar la revista Xipreret, l’any 1982 i que es pot veure a l’annex 1.
El seu lloc de treball dins TVE va estar situat als estudis de l’Hospitalet –per tant dins també de la nostra ciutat- al teatre-cinema Ópera, desenvolupant tasques de muntatge i decoració d’escenaris i altres feines pròpies de la seva responsabilitat a l’empresa.
No pretenem en aquest petit informe sobre en Josep Bordonau parlar sobre la seva vida privada. És necessari destacar, però, que va ser soldat a la guerra civil. Encara que no tenia l’edat pel fer el servei militar, es va incorporar a files quan va ser cridada l’anomenada “Lleva del biberó”, com tant altres nois de la seva edat.
De tota manera, el que més destaca de la biografia d’aquest hospitalenc és el seu gran amor per Catalunya i la seva expressió en un catalanisme militant. Un sentiment que seria parell al que sentia per la seva ciutat. No la que el va veure néixer, sinó la que ell va escollir com a pròpia: l’Hospitalet de Llobregat.
De la conjunció d’aquests dos amors –complementaris, com no- van sorgir les seves dues iniciatives més destacades en el camp de l’actuació pública: la seva vinculació a ERC, a l’Hospitalet i a l’Ateneu de Cultura Popular.”

Fragment extret de “INFORME SOBRE LA VIDA I L’OBRA DE JOSEP BORDONAU I BALAGUER”, tex mecanografiat inclòs a la seva donació.

Locais

status legal

funções, ocupações e atividades

Mandatos/Fontes de autoridade

Estruturas internas/genealogia

contexto geral

Área de relacionamento

Zona do controlo

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão ou eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção